SOSYAL KORUMA

Asamble, KEİPA Üyesi Ülkelerde Geçiş Döneminde Sosyal Teminat konulu Tavsiye Kararını kabul etmiştir (rec. 14/1996). Asamble, hükümetlerin sosyal garantiler sağlaması ve en savunmasız gruplar için açıkça tanımlanmış yeni sosyal ilkeler ortaya koyması çağrısında bulunarak, Karadeniz Bölgesi'nde, Mülteciler ve Yerinden Olmuş Kişilerin Hakları ve Sosyal Korunmaları (rec. 21/1997), KEİ Üye Ülkelerinde Emeklilerin Sosyal Korunmasının Yasal Çerçevesi, KEİ Üye Ülkelerinde Çocuk Esirgemenin Yasal Çerçevesi (rec. 41/1999), Karadeniz Bölgesindeki Göçmen Toplulukların ve İşçilerin Korunması ve Ev Sahibi Ülkeler Arasındaki İlişkilerin Yasal Çerçevesi (rec. 51/2001), İşsiz İnsanların Yeniden Sosyal Entegrasyonu (rec. 67/2002), KEİ Üye Devletlerinin Yoksullukla Mücadelesi (rec. 74/2003), Özürlülerin Sosyal, Ekonomik ve Medeni Haklarının İyileştirilmesi (rec. 77/2004), konuları üzerine tavsiye kararları kabul etmiştir.

Ülkelerin nüfusu için sağlığı korumanın hayati önemini değerlendiren KEİPA,  ulusal parlementoları ve devletleri, Avrupa Konseyi’nin Avrupa Sosyal Şartı'nda benimsenen temel bir insan hakkı olarak etkin sağlık korunması güvenliğinin toplumun gelişmesinde çok önemli bir faktörü olarak KEİ Üye Ülkeleri arasında Halk Sağlığı Alanında İşbirliği konulu Tavsiye Kararını (rec. 44/2000) kabul etmiştir.

Bütün faaliyet alanlarına kadınların eşit ve tam katılımı, ülkelerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda başarılı kalkınmalarının ayrılmaz bir parçasını oluşturmakta ve sosyal kalkınmada uluslararası barışın ve iş birliğinin sağlanmasında kadınların aktif katılımı gerekmektedir. Bu maksatla KEİPA, Siyasal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yaşama Kadınların Katılımı konulu Tavsiye Kararını kabul etmiştir (rec. 61/2002).

Son yıllarda KEİ’ye üye devletlerin yaşam kalitesinde çeşitli değişiklikler olmuş, aynı zamanda Karadeniz bölge halkı refah ve esenlik açısından yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. Olumlu makroekonomik eğilimlere devam ederek yoksulluğu azaltmak için yapılacak reformlar ve programlar eşliğinde yaşam standartlarında artan bir iyileşmenin teşvik edilmesi, KEİ üyesi devletlerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir. KEİ Üyesi Devletlerde Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi konulu Tavsiye Kararında (rec. 100/2007) belirtildiği gibi, KEİ devletlerinde yönetimlerin temel önceliği,  Karadeniz bölgesindeki tüm vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek hususundaki nihai hedefe ulaşmak için, işsizlikle mücadele ve sosyal uyumun artırılması ve istihdamın artırılması olmalıdır.

  • KEİ Üyesi Devletlerde Sosyal Uyum: Siyasal İstikrara Katkısı (Rapor, Tavsiye Kararı103/2008)
  • KEİ Üyesi Ülkelerde Göçmenlik: Yasal Yönler (Rapor, Tavsiye Kararı.108/2009)
  • KEİ Üyesi Devletlerde Göçmenlik – Sosyal ve Kültürel Yönler(Rapor, Tavsiye Kararı109/2009)
  • KEİ Üye Devletlerinde Kadınların Şiddete Karşı Korunması(Rapor, Tavsiye 116/2010)
  • KEİ Üye Devletlerinde Çocukların Korunması: Mevcut gelişmelerin değerlendirilmesi (Rapor, Tavsiye Kararı 127/2012) 
  • KEİ Üye Devletlerinde Sosyal Hak Reformları (Rapor, Tavsiye Kararı 130/2012) 
  • KEİ Bölgesindeki Genç İşsizlik ve İstihdam Politikaları: Genç Neslin Güçlendirilmesi ihtiyacı (Rapor, Tavsiye Kararı139/2014) 
  • Sporun KEİ Bölgesindeki Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Uyumun Teşvikindeki Rolü (Rapor, Tavsiye Kararı145/2015)

 

 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU