KEİPA Daimi Komitesi Özel Toplantısı, 17 Ocak 2023, İstanbul

KEİPA Daimi Komitesi Özel Toplantısı, 17 Ocak 2023, İstanbul

KEİPA’nın 30. Yıldönümüne adanan KEİPA Daimi Komitesi Özel Toplantısı, 17 Ocak 03 tarihinde, İstanbul’da düzenlenmiştir.

Toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna ulusal delegasyonları katılmıştır.

Toplantıya, KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Cemal Öztürk başkanlık yapmıştır. Ulusal delegasyonların başkanları, toplantıda, Karadeniz Bölgesindeki çok taraflı işbirliğini güçlendirme çabalarına atıfta bulunan konuşmalar yapmışlardır.

Toplantıda, KEİPA’nın 30. Yıldönümüne adanan etkinlikler programının taslağı üzerine fikir teatisinde bulunulmuştur. KEİPA Genel Sekreteri, KEİPA’nın Kuruluşunun 30. Yıldönümü vesilesiyle 2023 yılı Mayıs ayında Türkiye’de tertiplenecek olan KEİ Üye Devletleri Parlamentoları Başkanları Zirvesi’ne özel bir atıfta bulunarak, Asamblenin mevcut ve gelecekteki faaliyetleri hususunda delegasyonları bilgilendirmiştir. KEİPA Genel Sekreteri, KEİ Üye Devletlerinin akademi camiasının temsilcilerinin katılacağı bir toplantının düzenlenmesi planı hakkında bilgi sunmuştur.

Daimi Komite, KEİ Zirvesi Bildirisi taslağını not etmiştir.

Daimi Komite, ayrıca, KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu tarafından sunulan KEİPA İç Tüzüğü ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası Mali Yönetmeliği değişiklik önerilerini onaylamıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Mustafa ŞENTOP
Ekselansları Sn. Mustafa ŞENTOP
(Türkiye Cumhuriyeti)
Başkanın Mesajı
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşler Komisyonu Üyesi

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Genel Sekreterin Mesajı
Biyografi
Web Sayfası
EN RU