KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Ulaştırma, Ticaret ve Ekonomik Kalkınma ve Gümrük Konularına ilişkin KEİ Çalışma Grupları Toplantılarına Katılımı

KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finans İşleri Komisyonu Sekreteri Sn. Milena Ljubinkoviç, hafta içinde düzenlenen çeşitli hususlardaki KEİ çalışma gruplarının toplantılarına katılmıştır.

KEİ Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı, 16 Kasım 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Toplantıya, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna temsilcileri katılmıştır. Toplantıya, KEİ Sektörel Diyalog Ortakları sıfatıyla Slovenya Cumhuriyeti, KEİ Bölgesi Karayolu Nakliye Dernekleri Birliği (KEİ-KNDB) ve Çevresel Deniz Bölgeleri Konferansı (CPMR) temsilcileri katılmıştır. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) temsilcileri ve Hükümetler arası Komisyon TRACECA Daimi Sekreteryası, toplantıya Misafir olarak katılmışlardır. Toplantıya, KEİ Ülke Koordinatörü temsilcisi olarak Ukrayna Altyapı Bakanlığı Baş Uzmanı Sn. Ivan Tokatly başkanlık etti. Çalışma Grubu, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2022 Dönemi Eylem Planını onaylamıştır. Toplantıda, katılımcılar, Karadeniz Çevre Otoyolunun koordineli gelişiminin uygulanmasına ilişkin yoğunlaştırma çabaları ve ayrıca Karadeniz Çevre Otoyolu'nun yanı sıra KEİ Bölgesinde Deniz Otoyollarının geliştirilmesinin durumu hakkında müzakerelerde bulunmuşlardır. KEİ bölgesinde malların karayolu taşımacılığının kolaylaştırılmasına, “KEİ İzin Sistemi” Projesinin ve bölgede sürdürülebilir intermodal taşımacılık ve lojistik sisteminin geliştirilmesine özel önem verilmiştir.

KEİ Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu Toplantısı, 17 Kasım 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyet ve Ukrayna temsilcilerinin yanı sıra KEİ-KNDB temsilcisi Misafir olarak katılmıştır. Toplantıya,  Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı AB Uzmanı Sn. Anıl Evmez başkanlık etmiştir. Toplantıda, katılımcılar, KEİ üye devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerdeki son gelişmelerin yanı sıra COVID-19 salgınının KEİ Bölgesi'ndeki ticaretin gelişimine olumsuz etkisi ve bu salgının üstesinden gelme yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Toplantıda, KEİ Bölgesi'ndeki ticari ve ekonomik konularda bir bilgi alışverişi mekanizmasının kurulması, KEİ üye devletleri arasında elektronik ticaret alanında işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmada bölgesel işbirliği gibi konular da müzakere edilmiştir.

KEİ Gümrük Konulu Çalışma Grubu Toplantısı, 18 Kasım 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna temsilcileri ve ayrıca KEİ Gözlemcisi- Mısır Arap Cumhuriyeti, KEİ Sektörel Diyalog Ortağı- KEİ-KNDB temsilcileri katılmıştır. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği temsilcisi ise toplantıya Misafir olarak katılmıştır. Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı AB Uzmanı Sn. Anıl Evmez başkanlık etmiştir. Toplantıda, katılımcılar, uluslararası e-ticaret yoluyla taşınan kişisel kullanıma yönelik mallarla ilgili gümrük işlemlerinin ve kontrolünün iyileştirilmesinin yanı sıra gümrük prosedürlerinin uyumlaştırılması ve basitleştirilmesine ilişkin tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU