KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Eşitlik İçin Parlamenter Faaliyet” konulu Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Sanal Etkinliğine Katılımı, 2 Temmuz 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Eşitlik İçin Parlamenter Faaliyet” konulu Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Sanal Etkinliğine Katılımı, 2 Temmuz 2021

Feminist Hareketler ve Liderlik Eylem Koalisyonu'nun eş lideri olan PAB, Fransız Milli Meclisi ve Senatosu ile işbirliği içinde, 2 Temmuz 2021'de, Paris 2021 Nesil Eşitlik Forumu ile eşzamanlı olarak “Eşitlik için Parlamenter Faaliyet” konulu bir yan etkinlik düzenlemiştir.

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, KEİPA Uluslararası Sekreteryasını temsilen bu etkinliğe katılmıştır.

Forum, somut dönüştürücü taahhütlerde bulunmak ve dünya çapında cinsiyet eşitliğini ilerletmek için devlet ve hükümet başkanlarını, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, sivil toplumu, gençliği ve özel sektörü bir araya getirmiştir. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen yan etkinlik, özellikle, parlamenterler ile genç ve kızların önderlik ettiği hareketleri temsil edenler de dahil olmak üzere sivil toplum aktörleri arasındaki diyalogu desteklemek ve parlamentoların seslerini nasıl yükseltebileceğine dair iyi uygulamaları sergilemek ve kadınların liderliği ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için ortaklıklar kurmak adına bir platform olarak kullanılmıştır. Kadın meclis grupları ile sivil toplum örgütleri ve hareketleri arasındaki işbirliğinin ve feminist ve kadın gruplarıyla koalisyon kurmanın yanı sıra halka erişim paylaşılan örneklerden bazılarıydı.

Katılımcıların işaret ettiği üzere, tüm çeşitliliklerinde ve tüm sektörlerde, özellikle genç kadınlarda, kadınlar güçlendirilmeli ve tüm karar alma süreçlerinde seslerini duyurmalıdırlar. Dünyanın her yerinde kadınlar ve kızlar, değişimi savunmak ve yönlendirmek için bir araya gelmektedir, ancak demokratik alanların daralması, aleni cinsiyetçilik ve seferberlik için kendileri kaynak ve fırsat eksikliği ile sınırlıdırlar. Toplumsal cinsiyete daha duyarlı ve daha çevreci bir yapı oluşturmak, parlamentoda kadınların liderliğini ve feminist ve kadınların önderliğindeki hareketlerle sinerjiyi gerektiren feminist gündemin kilit bir alanıdır.

Temsilde cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği sağlamak için parlamentolar feminist grupların, kadın ve kız hareketlerinin çalışmalarını temel almalıdır. Bu grupların parlamento çalışmalarında söz sahibi olmaları ve çalışmaları teşvik edilmelidir. Özellikle, gerçekten feminist politikaların benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak için güçlü kadın ve feminist hareketlere danışılmalı ve kendileri parlamentoların yasa yapma ve denetleme çalışmalarına tam olarak dahil edilmelidir.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU