Asamble Başkanlık Divanı ve KEİPA Daimi Komitesi Toplantıları, 22 Haziran 2021

Asamble Başkanlık Divanı ve KEİPA Daimi Komitesi Toplantıları, 22 Haziran 2021

Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komitesi toplantıları, KEİPA Başkanı, Moldova Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sn. Zinaida Greceanii başkanlığında, 22 Haziran 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak tertiplenmiştir.

Asamble Başkanlık Divanı’nın Altmış Dördüncü Toplantısı, Başkanlık Divanı’nın Altmış Üçüncü Toplantısının tutanaklarını, Daimi Komite’nin Elli Yedinci Toplantısının taslak Gündemini, Genel Kurul Oturumu Elli Yedinci Toplantısı’nın Gündemini, Elli Yedinci Genel Kurul’un taslak Programını, Elli Yedinci Genel Kurul Oturumu Prosedür Notlarını, Parlamenter Asamble’nin Çalışma Raporu’nu ve KEİPA temsilcilerinin Temmuz-Kasım 2021 tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımları hususundaki evrakları kabul etmiştir.

Başkanlık Divanı, Genel Kurul oturumunda düzenlenecek olan KEİPA Başkan Yardımcılığı pozisyonları seçimleri için adaylıkları onaylamıştır.

Başkanlık Divanı, ayrıca, KEİPA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı seçiminin, 2021 yılı Kasım ayında düzenlenecek olan 58. Genel Kurul’da gerçekleştirilmesi kararını almıştır.

KEİPA Daimi Komitesi Elli Yedinci Toplantısı, Elli Altıncı Toplantısının tutanaklarını, Genel Kurul Elli Yedinci Oturumu taslak Gündemini, Parlamenter Asamble’nin Çalışma Raporu’nu ve komisyonların 2021 yılı ikinci yarısındaki toplantılarında ele alacakları konuları kabul etmiştir.

Daimi Komite, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı’nın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin KEİPA’ya tam üye olması hakkındaki mektubunu değerlendirmiş ve bu hususu Genel Kurul Oturmu’na sunmaya oy birliğiyle karar vermiştir.

Daimi Komite üyeleri, KEİPA temsilcilerinin Kasım 2020  - Haziran 2021 tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımlarıyla alakalı bilgiyi not etmiştir. Daimi Komite, ayrıca, 2020 Mali Yılı Denetleme Raporu’nu, 2021 Bütçesi için tahsil edilen katkı paylarını ve KEİPA 2022 Taslak Bütçesi’ni not etmiştir.

Daimi Kommite, KEİPA İç Tüzüğü ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası Personel Yönetmeliği için sunulan değişiklik önerilerini onaylamıştır.  

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU