KEİPA’nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Himayelerinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tarafından Tertiplenen Antalya Diplomasi Forumu’na Katılımı, 18-19 Haziran 2021

KEİPA’nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Himayelerinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tarafından Tertiplenen Antalya Diplomasi Forumu’na Katılımı, 18-19 Haziran 2021

KEİPA Başkanı, Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Sn. Zinaida Greceani, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Cemal Öztürk ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı himayelerinde “Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” temasıyla, 18-19 Haziran 2021 tarihlerinde, Antalya’daki Nest Kongre Merkezinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılmışlardır.

Foruma, 10 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, 42 ülkeden dışişleri bakanı ve yanı sıra eski devlet başkanları, uluslararası kurumların temsilcileri, değişik ülkelerden kıdemli memurlar, iş insanları, tanınmış şahsiyetler ve bilim adamları katılmışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Forumun açılışında, katılımcılara hitap etmiş, diplomasinin, bir etken olarak, dünyadaki çatışmaların ve anlaşmazlıkların önlenmesindeki önemini vurgulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, günümüzde, Antalya Diplomasi Forumu gibi uluslararası müzakere platformlarının özel öneme sahip olduklarını ifde etmiştir.   

İki gün süren Forum, küresel yönetim, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, transatlantik ortaklık, Güney Kafkasya’daki durum, mülteciler ve göçmenler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, barışın kuvvetlendirilmesinde kadınların rolü, Akdeniz’de işbirliği, ekonomik diplomasi, terörizm ile mücadele, enerjide işbirliği, Avrupa’nın geleceği, parlamenter diplomasinin önemi, akademik camianın rolü gibi önemli konuların ele alındığı panel müzakereleri ve yuvarlak masa toplantıları formatında tertiplenmiştir. 

KEİPA Başkanı ve KEİPA Genel Sekreteri, “Bölgesel teşkilatların etkinliğini nasıl arttırabiliriz” konusundaki müzakerelere katılmışlardır. KEİPA Başkanı, konuşmasında, uluslararası ve bölgesel teşkilatların, işbirliği için yasal çerçeve sağladıklarını ve somut faaliyetlere yönelik kararlara varılması adına mekanizmalar kurduğunu vurgulamıştır. Bölgesel yapılar, daha yakın diyalogun yanı sıra devletler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi adına değerli platformlardır. Sayın Greceanni, ayrıca, kalkınmada yeni fırsatların mevcut olduğunu ve suni engellerin bertaraf edilmesinin gerektiğini söylemiştir. KEİPA Başkanı, ülkelerin, ortak sorunların eşit temelde halledilmesi adına birlikte çalışmalarının gerektiğini ifade etmiştir. KEİPA Genel Sekreteri, ülkeler arasında, özellikle de karşılıklı sorunlarının bulunduğu dönemlerdeki  etkin ve yapıcı işbirliğinin önemini vurgulamıştır. Sayın Hajiyev, ülkelerin üyesi bulundukları teşkilatlar çerçevesinde kabul edilen kararlara ve evraklara olan saygılarına mahsus önemi vurgulamıştır.

KEİPA Başkanı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve KEİPA Genel Sekreteri, “Parlamenter Diplomasi” konulu yuvarlak masa müzakerelerine katılmışlardır. KEİPA Başkanı, parlamenter diplomasinin modern uluslararası ilişkilerdeki özel rolüne ve önemine değinmiştir. Sn. Greceanni, parlamenter diplomasinin, yasama faaliyetinin çeşitli yönelimlerdeki politik güçleri temsil etmesi nedeniyle, çok yönlü ve dengeli bir dış politikanın korunmasına ve uygulanmasına önemli katkılar sağladığını ifade etmiştir. KEİPA Başkanı, ülkelerin güncel sorunlara çözüm bulmalarının, ve ekonomik büyüme ve insanların refahı adına çaba sarf etmelerinin gerektiğini vurgulamıştır. Sayın Öztürk, KEİPA’nın yapısı ve faaliyetleri hakkında konuşmuş ve parlamenter diplomasinin üye ülkeler arasında devam etmekte olan farklılıkların yeniden çözümlenmesi sürecindeki önemini vurgulamıştır. KEİPA Genel Sekreteri, parlamenter diplomasinin ulaşım, bölgedeki politik istikrarın kuvvetlendirilmesi, mülteci sorunu ve yanı sıra yasama çerçevesinin geliştirilmesi gibi hususları barındıran güncel meselelere yönelik önemli rolünü ifade etmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri, “Güney Kafkasya: Bölgesel Barış ve İşbriliği için Yeni Fırsatlar” konulu panel müzakerlerine de katılmıştır. Genel Sekreter, tüm ülkelerin, uluslararası hukukun ilkelerine saygı temelinde, bölgesel süreçlere dahil olmalarının önemini not etmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri, Forum çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı ile bir araya gelmiştir. KEİPA Genel Sekreteri, Parlamenter Asamblenin mevcut ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi sunmuş ve KEİPA Türkiye Delegasyonu’nun yapıcı rolünü not etmiştir. Sayın Kaymakçı, KEİPA faaliyetlerine olan ilgisini vurgulamış ve gelecekteki toplantılara katılacağını ifade etmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri, Forum çerçevesinde, KEİ UDS Genel Sekreteri Sayın Michael Christides, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Sayın Altynbek Mamayusupov ve KEİPA ülkelerinden Foruma katılan şahsiyetlerle kısa görüşmeler yapmıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU