KEİPA Uluslararası Sekreteryasının Salgından Paris Anlaşmasına: Büyük bir farklılıktan nasıl kaçınılır? konulu Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 2021 Küresel Parlamento Çalıştayı'na Katılımı, 5-6 Nisan 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryasının Salgından Paris Anlaşmasına: Büyük bir farklılıktan nasıl kaçınılır? konulu Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 2021 Küresel Parlamento Çalıştayı'na Katılımı, 5-6 Nisan 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, Dünya Bankası Parlamento Ağı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından, 6 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen " Salgından Paris Anlaşmasına: Büyük bir farklılıktan nasıl kaçınılır? " başlıklı 2021 Küresel Parlamento Çalıştayı'na katılmıştır.

Etkinliğin amacı, parlamenterlere Dünya Bankası'nın ve IMF'nin öncelikleri hakkında en son bilgileri sağlamak ve parlamento katılımını teşvik eden ve Kovid-19'dan sürdürülebilir bir kurtulma sağlamak adına araçların ve politikaların müzakere edilebileceği bir bilgi paylaşım platformu sunmaktı.

"Tünelin Sonuna Gelmek" başlıklı gündemde, konuşmacılar, Kovid-19 salgınının keskin bir ekonomik düşüş, azalan ticaret ve muazzam bir iş kaybı yaratarak tarihteki en ciddi durgunluklardan bir tanesine sebebiyet verdiğini ifade etmişlerdir.  Kadınlar, gençler ve marjinal topluluklar bu salgından en çok etkilenen nüfuslar arasında yer almaktayken ve bazı ülkeler diğerlerinden daha iyi performans gösterdiğinden, düzensiz bir iyileşme riski bulunmaktadır. Katılımcılar, bugün ana sorununun, krizin yaşamlar ve geçim kaynakları üzerindeki etkisini nasıl kontrol altına alınabileceği hususunun olduğunu belirtmişlerdir?

Konuşmacılar, ayrıca,  uluslararası finans kuruluşlarının, Kovid-19 salgınının etkileriyle baş edebilmek için sağlık ve ekonomi programları için benzeri görülmemiş düzeyde finansman sağladığını belirtmişlerdir. Ülkelerin ekonomik gerilemeye karşı koymalarına yardımcı olma amaçlarına ulaşmaları için bu olağanüstü mali destek seviyelerinin verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Konuşmacılar ve katılımcılar, bu çerçevede, şu konulara cevap vermeye çalışmışlardır.: Şimdiye kadar iyileşmeden neler öğrendik? Mevcut politika önceliklerimiz ve risklerimiz nelerdir? Yasa koyucular, uluslararası finans kuruluşlarıyla, mali ve parasal desteği aşının yaygınlaştırılmasıyla senkronize etmek için nasıl çalışabilir?

Etkinliğin “Kapanmadan Kalkışa” başlıklı bölümünde, konuşmacılar, mevcut sağlık ve ekonomik krizin artan giderler ve piyasa üretimi ve talebi üzerindeki gerilimlerle borç stresini artırdığına işaret etmişlerdir. Uluslararası Finans Enstitüsü'ne göre, Kovid-19 salgını geçen yıl küresel borca ​​24 trilyon ABD doları ekleyerek, gerçekleşen 281 trilyon ABD dolar ile bir rekora erişmiş ve dünya çapındaki borç-GSYİH oranının % 355 değerinde üzerinde çıkmıştır. Bu durum, yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler için özel bir zorluktur ve uluslararası finans kuruluşlarının ihtiyaç duyan ülkelere desteği sürdürmesi önemli olacaktır.

Konuşmacılara göre, ekonomik iyileşmenin uzun vadede etkili olabilmesi için, sosyal açıdan kapsayıcı politikaları uygularken sürdürülebilir kalkınmaya ve dayanıklılığa odaklanmak anahtar bir değer olacaktır. Konuşmacılar, daha kapsayıcı, dijital ve dirençli toplumlar inşa edebilecek politika türlerine ve ülkelerin küresel kalkınma hedeflerine ulaşmak için kaynakları harekete geçirirken yüksek borç ve yüksek açık gibi zorluklarla başa çıkma yollarına odaklanmışlardır.

Çalıştayın başkanlığını, Dünya Bankası Parlamento Ağı Başkanı ve IMF, Birleşik Krallık Avam Kamarası Başkanı Sn. Liam BYRNE yapmıştır. Toplantıda, Dünya Bankası’ndan ve Uluslararası Para Fonu'ndan birkaç uzman da çeşitli raporlar ve tavsiyeler sunmuşlardır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU