KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu 57. Toplantısı, 7 Nisan 2021

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu 57. Toplantısı, 7 Nisan 2021

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu’nun 57. Toplantısı, 7 Nisan 2021 tarihinde, KEİPA Uluslararası Sekreteryasının teknik desteğiyle, video konferans sistemi üzerinden düzenlenmiştir.

Toplantıya, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna ulusal delegasyonları katılmıştır. Toplantıya, KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı, Komisyon Başkanı Sn. Mikhail Emelianov, başkanlık yapmıştır.

Komisyon, Genel Kurulun Elli Yedinci Oturumunun onayına sunulacak olan “Parlamentoların İnsan Kaçakçılığının Önlenmesindeki Rolleri – Hukuki ve Siyasi    Yönler” konusundaki Taslak Raporu ve 180/2021 Sayılı Taslak Tavsiye Kararını kabul etmiştir.

Komisyon, KEİPA Daimi Komitesi’nin nihai onayına sunulacak olan KEİPA İçtüzüğü ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası Personel Yönetmeliği için KEİPA İçtüzüğü Çalışma Grubu tarafından sunulan değişiklik önerilerini değerlendirmiş ve kabul etmiştir.

Komisyonun bir sonraki toplantısı, 13– 14 Ekim 2021 tarihlerinde, Sırbistan’da tertiplenecektir. Gündemin ana konusu “Yasama sürecinin geliştirilmesinin ve parlamenter çalışmaların şeffaflığının ve vatandaşların katılımının arttırılmasının bir yolu olarak  dijitalleşmenin ve inovasyonunun teşvik edilmesi” olacaktır. KEİPA Romanya Delegasyonu Üyesi Sn. Roberta Alma Anastase, ilgili raporun Raportörü olarak atanmıştır.   

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU