KEİPA Delegasyonu’nun Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Parlamenter Seçimler Gözlemciliği, 4 Nisan 2021, Sofya

KEİPA Delegasyonu’nun Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Parlamenter Seçimler Gözlemciliği, 4 Nisan 2021, Sofya

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Cemal Öztürk, KEİPA Azerbaycan Delegasyonu Üyesi Sn. Musa Guliyev ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’den oluşan KEİPA Heyeti, 4 Nisan 2021 tarihinde, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Sofya Şehrinde, parlamenter seçimlerin gözlemleme misyonuna katılmıştır. KEİPA Delegasyonuna, KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Sekreteri Sn. Pavlina Lozanova eşlik etmiştir.

3 Nisan 2021 tarihinde, gözlemleme misyonu çerçevesinde, KEİPA Delegasyonu Merkez Seçim Komisyonu'nu (MSK) ziyaret etmiş ve MSK Başkanı Sn. Aleksander Andreev ile bir araya gelmiştir. Sn. Andreev,  seçim prosedürü, yasama sistemi ve MSK'nın işlevi ve bileşimi hususlarında KEİPA Heyetini bilgilendirmiştir.  Sandık merkezlerinde ilk kez makine oylamasının yanı sıra özel sağlık protokollerinin de uygulamaya konulduğu kaydedilmiştir.

KEİPA gözlemleme heyeti, Sofya ziyareti çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Sn. Aylin Sekizkök ile bir araya gelmiştir. Görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine sunduğu yapıcı katkısı vurgulanmıştır. KEİPA Genel Sekreteri, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisine, KEİPA komisyonlarının devam eden bahar toplantılarının sonuçları ve 57. KEİPA Genel Kurulu hazırlık çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Özellikle koronavirüs enfeksiyonu ile mücadelede tüm ülkelerin karşılaştıkları karmaşık durum göz önüne alındığında, Karadeniz bölgesinde işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi not edilmiştir.

Gözlemleme Heyeti, seçim günü, Sofya'nın farklı semtlerindeki çeşitli sandık merkezlerini ziyaret etmiştir. KEİPA Delegasyonu, seçimin iyi organize edilmiş olduğu ve tüm düzenlemelere tam olarak uyulmuş olduğu hususlarında ortak bir değerlendirmede bulunmuştur. KEİPA Heyeti, seçim gününün önemli bir olay yaşanmadan geçtiği ve parlamento seçimlerinin demokratik ve şeffaf bir ortamda, yüksek seçmen katılımıyla gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Genel bir sonuç olarak, KEİPA Delegasyonu, Bulgaristan Cumhuriyeti'nde seçim sürecinin iyi bir şekilde organize edildiğini ve yönetildiğini kayıt etmişlerdir.

Ön değerlendirmelere göre seçmenlerin% 40,8'i oy kullanmıştır. Seçmen katılımı için bir baraj bulunmamaktaydı. Partiler için seçim barajı% 4 idi.

Sosyal araştırma kuruluşları tarafından yayınlanan ön bilgilere göre GERB - SDS Koalisyonu, oyların % 26,14'ünü almıştır. İkinci sırayı ise % 17.73 oyla “Öyle Bir Halk Var” siyasi partisi almıştır. Bulgaristan için Koalisyon BSP Partisi ise % 15.02 oy almıştır. “Hak ve Özgürlükler Hareketi” siyasi partisi oyların % 10,34 ünü almış ve sağ parti “Demokratik Bulgaristan” % 9,52 oyla beşinci sırada yer almıştır. “Ayağa Kalk, Mafya Dışarı ” partisi ise seçmenlerin % 4,74'ünün oyunu almıştır.

KEİPA Delegasyonu, KEİPA'nın Sofya'daki parlamento seçimleri Gözlemleme Misyonu çerçevesinde, 5 Nisan 2021 tarihinde, KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı Sn. Petar Kanev ile bir araya gelmiştir. Sn. Petar Kanev ve KEİPA Heyeti, Asamble'nin mevcut faaliyetlerini müzakere etmiş ve 2021'in ikinci yarısındaki KEİPA çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Genel Sekreter, KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanına, Haziran 2021'de Moldova Cumhuriyeti'nde tertiplenecek olan 57. Genel Kurulu’nun organizasyon ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgi vermiştir.

Sn. Petar Kanev, KEİPA'nın faaliyetlerine desteğini ifade etmiş ve KEİPA Uluslararası Sekreteryasının çalışmalarını son derece takdir etmiştir. Kendisi, meslektaşlarını 4 Nisan'da Bulgaristan'da yapılan parlamento seçimlerinin sonucu hakkında bilgilendirmiştir. Sn. Kanev, Bulgaristan'ın, KEİPA'ya katılıma büyük önem verdiğini vurgulamış ve Asamble içinde daha verimli işbirliğine hazır olduğunu ifade etmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU