KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Kovid-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin UNECE Bölgesindeki Uygulanışı Üzerindeki Etkisi” konulu Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu (UNECE) Semineri, 9 Mart 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Kovid-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin UNECE Bölgesindeki Uygulanışı Üzerindeki Etkisi” konulu Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu (UNECE) Semineri, 9 Mart 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 9 Mart 2021 tarihinde tertiplenen “Kovid-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin UNECE Bölgesindeki Uygulanışı Üzerindeki Etkisi” konulu Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu (UNECE) Semineri’ne katılmıştır.

Seminerin gayesi, parlamentolara ve parlamenter asamblelere Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) uygulanışının yanı sıra bölgedeki dönüştürücü değişimin hızlandırma yöntemi ve Kovid-19 iyileşme stratejilerinin SKH’ni içeriklerini kapsamasının sağlaması hususlarındaki en güncel bilgilerin sunulması idi.

Katılımcılar, salgından kaynaklanan zorluklara rağmen SKH'lere 2030 yılına kadar ulaşılması başarısına katkıda bulunmak adına uygulayabilecekleri stratejileri paylaşma ve tartışma fırsatı bulmuşlardır.

Müzakereler, hükümet eylemlerini izlemek, ulusal mülkiyeti güçlendirmek ve SKH'ler için daha fazla siyasi destek oluşturmak amacıyla parlamentoların Gönüllü Ulusal İncelemelere katılmasının önemi üzerinde odaklanmıştı.

Açılış konuşmacılarının bahsettiği üzere, UNECE bölgesi Kovid-19 krizinden ciddi şekilde etkilenmiştir. Salgın, hızlı bir şekilde, bir halk sağlığı acil durumundan, mevcut kırılganlıkları açığa çıkaran ve derinleştiren ekonomik ve sosyal bir krize dönüşmüştür. Sağlık sistemlerinde, sosyal korumada, herkes için dijital erişimde, eğitime erişimde ve diğer birçok alanda ülkeler arasındaki ve içerisindeki eşitsizlikler ön plana çıkmıştır. Ülkeler, artık salgınla başa çıkmak için önceliklerini yeniden belirlerken ve kaynakları yeniden tahsis ederken, parlamentolar, Kovid-19 salgınının tepkilerinin ve kurtarma stratejilerinin SDG çerçevesini bütünüyle benimsemesini ve bunları kapsamasını sağlamak adna politikaları ve bütçeleri etkileyebilecek bir konumda olmalıdır. SKH’ler, entegre ve birbiriyle bağlantılı yapıları sayesinde, ülkelerin salgına yanıt verme hazırlıklarını artırmalarına ve sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği kapsamlı bir şekilde sunan kurtarma planlarını uygulamalarına yardımcı olabilecek bir yol haritası sağlar.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU