KEİPA Uluslararası Sekreteryasının Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) 2020 Yıllık Toplantıları Küresel Parlamenter Forumu Toplantılarına Katılımı, Video Konferans, 12-15 Ekim 2020

KEİPA Uluslararası Sekreteryasının Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) 2020 Yıllık Toplantıları Küresel Parlamenter Forumu Toplantılarına Katılımı, Video Konferans, 12-15 Ekim 2020

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası – IMF Parlamenter Ağı, yıllık toplantıları vesilesiyle, Küresel Parlamenter Forumunu, video konferans sistemiyle, ortaklaşa düzenlemişlerdir.

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 4 gün süren bu toplantılara katılmıştır.

Video konferans sistemiyle tertiplenen Küresel Parlamenter Forumun “Dünya Bankası ve IMF Kıdemli Lideleri Görsel Meclisi” konulu ilk bölümü, parlamenterlere Dünya Bankası Grubu Başkanı Sn. David Malpass ve IMF İdari Müdürü Sn. Kristalina Georgieva ile bir araya gelme fırsatını sağlamıştır. Sn. Malpass ve Sn. Georgieva güncel çalışmaları ve  Dünya Bankası’nın ve IMF’nin özellikle Kovid-19 krizine karşı istisnai cevaplar ve iyileşme çabaları olmak üzere önceliklerini sunmuştur. Bu sunumun devamında, toplantılara katılan parlamenterlerin soruları cevaplanmıştır.

13 Ekim tarihinde, “Kadınların Liderliğinde Politikalar ve Kalkınma” konulu özel bir oturum tertiplenmiş ve bu toplantıda parlamentoların saygıdeğer kadın başkanlarının katıldığı ve küresel yasa koyucuların cinsiyet eşitliğinin müdafaa edilmesi, kadınların güçlendirilmesi ve onların Kovid-19 sonrası daha iyinin yeniden inşa edilmesine katılımı hususlarında bir araya getirilmesi konusunda bir panel düzenlenmiştir. Katılımcılar, kadınların karar mekanizmasının her bir seviyesindeki katılımının kapsamlı ve gelişen toplumların inşasında elzem olması gerçeğiyle, kadınların liderlikteki ve politikadaki artan varlığının küresel kalkınma çözümlerine nasıl ivme kazandırdığı hususuna odaklanmışlardır.

14 Ekim tarihindeki 3. Günde, “Kovid-19 Sonrası Yeliş ve Katılımcı bir İyileşmeye Erişim” konulu bir oturum düzenlenmiş, parlamenterler bu oturumda meslektaşları, Dünya Bankası Grubu Başkan Yardımcısı, Baş Ekonomist Carmen Reinhart ve IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath ile ekonomik iyileşmenin toplumun en kırılgan  kısmını geride bırakmamasının ve çevreye saygılı olunmasının sağlanması gerçekleştirilirken  ekonomilerin yeniden ivme kazanması için nelerin gerektiği konusunda istişarede bulunmuşlardır. Panelistler, salgın sürecinde faaliyetlerin durmasının ve kısıtlanmasının, kalkınmanın sosyal ve ekonomik modellerinin daha kapsamlı ve sürdürülebilir olmaları adına yeniden düşünülmesi ihtiyacını ortaya çıkardığını söylemişleridir.   

Forumun son gününde, “Özel Sektörün Yeşil ve Katılımcı Gelişim Yatırımlarını Destekleyen Politika Reformları” konulu bir oturum düzenlenmiştir. Saygıdeğer katılımcılar, toparlanmanın geliştirilmesine ve daha iyi bir geri inşaya yönelik kollektif bir cevabın dahili bir parçası olarak, özel ve yatırımcı sektörlerin daha dengeli, sürdürülebilir ve toparlanmış bir dünyaya imkan sağlanması adına etkilerini ve yardımlarını güçlendirecek reformları çıkarmalarının gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Kaılımcılar, ayrıca, para piyasaları ve sermaye piyasası kanunları, hissedar değerleri ve yatırımcı çerçevesi reformları dahil olarak   özel sektörün ve özel yatırımların nasıl değişmesi gerektiğini müzakere etmişler ve vergilendirmenin yanı sıra üretim ve ticaret sistemlerinin daha sürdürülebilir bir modele doğru reforme edilme yollarını istişare etmişlerdir.       

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 

KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU