KEİPA Uluslararası Sekreteryasının “Sürdürülebilir ve Esnek Finans” konulu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Seminerine Katılımı, 29 Eylül 2020

KEİPA Uluslararası Sekreteryasının “Sürdürülebilir ve Esnek Finans” konulu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Seminerine Katılımı, 29 Eylül 2020

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından, 29 Eylül 2020 tarihinde, tertiplenen “Sürdürülebilir ve Esnek Finans: Çevresel, Sosyal ve İdari Uygulamalarının Uzun Dönem Varlıklar adına Manivelası” konulu Seminere katılmıştır.  

Toplantı, Kovid-19’un telafisi ve ötesi adına hükümetlerin ve iş dünyasının daha sürdürülebilir ve esnek finansal sonuçların ilerletilmesinde neler yapabileceği ve neler yapması gerektiği hususlarını müzakere eden hükümetlerden, iş dünyasından, akademi ve medyadan kıdemli temsilcileri bir araya getirmiştir. 

İsviçre Devlet Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Finans Sekreteryası Devlet Planlama ve Strateji Dairesi Başkanı Sn. Stefan Flückiger ve OECD Genel Sekreteri Sn.  Angel Gurría, açılış konuşmaları yapmış ve OECD Finans ve Teşebbüs İşleri Müdürü Sn. Greg Medcraft, mevcut durumu ve OECD analizlerinin temel sonuçlarını sunmuşlardır. 

Seminerde, sürdürülebilir ve esnek finans konusuna ve özellikle temel finansın  hızlı bir bileşeni olan çevresel, sosyal ve idari (ÇSİ) faktörlere odaklanan OECD İş ve Finans Görünüşü 2020 bölümüne özel önem verilmiştir.  Seminer, mevcut ÇSİ uygulamalarını değerlendirmiş ve sürdürülebilir, uzun dönem değerlerle, özellikle ÇŞİ uygulamaları konusundaki daha tutarlı, karşılaştırmalı ve ulaşılabilir bilgiye ihtiyaç bağlamında, yatırımları daha iyi düzenleyen öncelikleri ve faaliyetleri belirlemiştir.

Kovid-19 salgını, hem finans sisteminin kendi içerisinde hem de ekonomik ve sosyal sistemi  daha dinamik yapmada ve dış şoklara dayanıklı  kılmada sermaye ve yatırımcıların rollerinde, finanstaki esnekliğin değerlendirilmesine duyulan ivedi ihtiyacı daha da ortaya çıkarmıştır.  

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 

KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU