KEİPA’nın “Karadeniz Bölgesinde Sosyal Uyum” Konulu Uluslararası Konferansa Katılımı, 15-16 Eylül 2020

KEİPA’nın “Karadeniz Bölgesinde Sosyal Uyum” Konulu Uluslararası Konferansa Katılımı, 15-16 Eylül 2020

“Karadeniz Bölgesinde Sosyal Uyum” konulu Uluslararası Konferans, Karadeniz Üniversiteleri Ağı tarafından ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Ankara Üniversitesi ve Bükreş Üniversitesinin işbirliğiyle, 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde, video konferans sistemiyle tertiplenmiştir.

KEİPA, bu toplantıda, KEİPA Romanya Delegasyonu Başkanı Sn. Roberta Alma Anastase, KEİPA Romanya Delegasyonu Üyesi Sn. İstvan Antal ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev tarafından temsil edilmiştir.

Konferans, KEİ Bölgesindeki sosyal uyumun güçlendirilmesi hususunda bir görüş ve bilgi teatisi çerçevesi sağlamıştır. Toplantıya, parlamento üyeleri, uzmanlar, KEİ üye devletlerinden ve uluslararası teşkilatlardan diplomatik temsilciler, akademisyenler, öğrenciler ve yerel idare temsilcileri katılım sağlamışlardır.  

Toplantıda, sosyal uyum meselelerinin geniş bir çerçevesi müzakere edilmiştir. KEİ ülkelerinde modern sosyal politikaların oluşturulmasının etkenleri, koşulları ve prensipleri, spesifik bakış açılarıyla değerlendirilmiş ve bu amaca ulaşılmasında devletlerin öncelikli rolü vurgulanmıştır.

KEİPA temsilcileri, KEİPA’daki çalışmalar hakkında konuşmuş ve sosyal uyumun güçlendirilmesinin demokratik güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir gereklilik olduğunu vurgulamışlardır. KEİ üye devletleri arasında, bilgi, tecrübe ve en iyi uygulamaların  değişimi yoluyla, KEİ bağlamında sosyal uyumun daha da kalkındırılması adına, işbirliğine olan ihtiyaç not edilmiştir.  Farklı yaklaşımların sinerjisi, bilgi seviyeleri, gelenekler, politika çerçeveleri ve tecrübe bu sürece ilave bir katkı sağlayacaktır. Tüm tarafların yerel, ulusal ve bölgesel seviyelerdeki katılımlarının en yüksek seviyede sağlanması adına daha geniş yaklaşımlara ve ortak çabalara ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

    

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU