KEİPA’nın Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi 50. Genel Kurulu’na Katılımı, 22 Kasım 2019, St. Petersburg

KEİPA’nın Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi 50. Genel Kurulu’na Katılımı, 22 Kasım 2019, St. Petersburg

Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi’nin 50. Genel Kurulu, 22 Kasım 2019 tarihinde, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi’nin (BDT PAA) Merkezi olan Tavricheskiy Sarayı’nda, St. Petersburg’ta tertiplenmiştir. KEİPA, toplantıda, KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev tarafından temsil edilmiştir.

Toplantıya BDT PAA parlamenter delegasyonları başkanları, BDT ülkeleri parlamenterleri, BDT Yönetim Komitesi ve ortak statüsündeki uluslararası teşkilatların temsilcileri, diplomatik erkan, St. Petersburg Şehri ve Leningrad Bölgesi idari ve yasama otoriteleri başkanları ve diğer yüksek düzey misafirler katılmışlardır.

Toplantı, BDT PAA’nın 50. Genel Kurulu’na ve Asamble’nin kısa bir tarihine ve bu süredeki temel kazanımlarına adanan bir video gösterimiyle başlamıştır.  

BDT PAA Konseyi Başkanı, Rusya federasyonu Federal Asamblesi Federasyon Konseyi Başkanı Sn. Valentina Matvienko, BDTPAA’nın Genel Kurulu’nun resmi açılışını yapmıştır. 2. Dünya Savaşı (1941-1945) Zaferinin 75. Yıldönümüne adanan BDT PAA Üye Devletleri Eylem Planı’nın bir sunumu gerçekleştirilmiştir.   

Yıldönümü başlığı, BDT PAA’nın uluslararası parlamenter işbirliğinin gelişmesine yönelik katkılarının ifade edildiği parlamenter delegasyon başkanlarının ve misafirlerin konuşmalarında da sunulmuştur.

Genel Kurulun ikinci gününde, BDT PAA Daimi Komisyonlarınca hazırlanan 11 adet model yasa kabul edilmiştir: Hukuki İşlerde (“Varlık Yönetimi ve Güven”, “Zorunluluklar Yasası”, “Düzenli yasal Faaliyetler Yasası” ve “Tanıtım Yasası” konularındaki model yasalar.); Kırsal Politikalar, Doğal Kaynaklar ve Ekoloji işlerinde ( “Varlıklar ve Çevresel Tahribat” ve “Ekoturizm”, Çevresel Güvenlik Milli Merkezleri Teşkilatı hususundaki Tavsiyeler), Devlet İnşası  ve Yerel Yönetim İşlerinde (BDT Parlamentoları Üyelerinin Statüsü konusunda Yasaların Geliştirilmesi Tavsiye Kararı ve “Devlet Mülklerinin, Varıklarının  ve Belediye Semtlerinin Ortak Ayrışma Prensipleri yasa modeli”), Kültür, Bilişim, Turizm ve Spor işlerinde ( “Sosyal Turizm” ve “Sınırlar Arası Bilgi Değişimi Dijital Noterlik Prosedürleri” hususundaki model yasaları)      

BDT PAA 50. Genel Kurulu, BDT PAA ödüllerinin ve onur diplomalarının Asamble üyelerine ve BDT PAA Konseyi Sekreteryası üyelerine takdim edildiği bir ödül töreniyle sona ermiştir.

KEİPA Genel Sekreteri, toplantı çerçevesinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Sn. Altynbek Mamayusupov ile bir araya gelmiştir. Görüşmede, iki asamblenin faaliyetleri ve KEİPA’nın 2019 yılı Aralık ayında, Bakü’de düzenlenecek olan TÜRKPA Genel Kurulu’na katılımı hususu müzakere edilmiştir.  

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU