Önemli Not: COVİD 19 tedbiri gereği planlanmış olan tüm KEİPA toplantıları ertelenmiş ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası ofis dışında uzaktan çalışmaya başlamıştır.

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in “Deniz Çöpü Hususunda Uluslararası İşbirliği: Tuna Nehri’ne ve Karadeniz’e Odaklanmak” konulu Uluslararası Konferans’a Katılımı, 4 Nisan 2019, Sofya

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev’in “Deniz Çöpü Hususunda Uluslararası İşbirliği: Tuna Nehri’ne ve Karadeniz’e Odaklanmak” konulu Uluslararası Konferans’a Katılımı, 4 Nisan 2019, Sofya

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 4 Nisan 2019 tarihinde, Sofya’da tertiplenen  “Deniz Çöpü Hususunda Uluslararası İşbirliği: Tuna Nehri’ne ve Karadeniz’e Odaklanmak” konulu Uluslararası Konferans’a katılmıştır. Konferans, Bulgaristan’ın KEİ Dönem Başkanlığı çerçevesinde KEİ ve UKAM tarafından tertiplenmiş ve KEİPA, Merkezi Avrupa Girişimi İşbirliği Fonu ve Avrupa Komisyonu, konferansa destek vermiştir.

Toplantının açılışında, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Emilia Kraleva, Bulgaristan Cumhuriyeti Çevre ve Su Bakanı Sn. Neno Dimov, KEİ UDS Genel Sekreteri Sn. Michael Christides ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev birer konuşma yapmışlardır. Avrupa Komisyonu Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü Denizcilik Politikası ve Mavi Ekonomi Müdürü Sn. Bernard Friess, toplantıya, ana konuşmacı olarak katılmıştır. Tuna Komisyonu, Baltık Denizi Çevre Koruma Komisyonu, Akdeniz Su ve Çevre Birliği, Bulgaristan Bilimler Akademisi Okyanus Bilimi, Karadeniz STK Ağı, Bulgaristan Cumhuriyeti Çevre ve Su Bakanlığı, Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu, Karadenizde Mavi Kalkınma Girişimi gibi teşkilatların temsilcileri birer sunum yapmışlardır.     

KEİPA Genel Sekreteri, konuşmasında, katılımcıların dikkatlerini Karadeniz Bölgesindeki çevresel sorunlara çekmiş ve bu alanda uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. Sn. Hajiyev, ayrıca, parlamentoların sürdürülebilir bir mavi kalkınmaya erişim adına yasaların güçlendirilmesindeki rollerini not etmiş ve KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu çerçevesinde “Mavi Kalkınma ve Yeşil Ekonomi” hususunun müzakere edileceğini vurgulamıştır. KEİPA Genel Sekreteri, KEİPA ve BDPK arasında geçtiğimiz günlerde “Okyanuslarımızın ve Deniz Hayatının Korunması” konusunda düzenlenen Ortak Toplantı hususunda da katılımcıları bilgilendirmiştir.  

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU