Önemli Not: COVİD 19 tedbiri gereği planlanmış olan tüm KEİPA toplantıları ertelenmiş ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası ofis dışında uzaktan çalışmaya başlamıştır.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) Elli İkinci Genel Kurul Oturumu, 27 – 28 Kasım 2018, Erivan

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) Elli İkinci Genel Kurul Oturumu, 27 – 28 Kasım 2018, Erivan

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) Elli İkinci Genel Kurul Oturumu, Ermenistan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin davetiyle, 27 – 28 Kasım 2018 tarihlerinde, Erivan’da düzenlenmiştir.

Erivan Genel Kurulu’na, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna ulusal delegasyonları katılım sağlamıştır.

KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası (KEİ UDS) Genel Sekreter Yardımcısı ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) Başkanı Genel Kurul Oturumu çalışmalarına katılmıştır.

Baltık Denizi Parlamenter Asamblesi (BDPA) Başkanı ve Genel Sekreteri, Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi (OPAA), İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamenter Birliği (İSİPAB), Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) ve Belarus-Rusya Birliği Parlamenter Asamblesi (BRBPA) temsilcileri de, toplantıya, Gözlemci sıfatıyla katılmıştır.

KEİPA Başkanı, Ermenistan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Ekselansları Sn. Ara Babloyan ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ashot Hovakimian açılış töreninde bir konuşma yapmışlardır. KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev KEİ Azerbaycan Dönem Başkanlığı mesajını iletmiştir.

KEİPA Arnavutluk, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Romanya ve Sırbistan ulusal delegasyonları başkanları KEİPA Onur Madalyalarıyla ödüllendirilmişlerdir.

Genel Kurul Oturumunun ilk gününde, Asamble üyeleri, Asamble Çalışma Raporunu ve Elli Birinci Genel Kurul Tutanaklarını onaylamış ve Ermenistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’dan yeni üyelerinin yetki belgelerini tasdik etmiştir. Asamble, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün faaliyetleri hususundaki bilgileri not etmiştir. Parlamenter Asamblelerin ve uluslararası teşkilatların temsilcileri Genel Kurulda konuşmalarını yapmışlardır.

Asamble üyeleri, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Cemal Öztürk’ü, bir önceki KEİPA Başkan Yardımcısı Sn. Ramazan Can’ın Temmuz 2019 tarihine kadar olan görev süresini tamamlaması adına KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak seçmiştir. Asamble üyeleri, Sn. Daniel Dulca’yı (Romanya) KEİPA Parlamentolar Arası İlişkilerden ve Protokolden  Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Sn. Fuat Küçükaydın’ı (Türkiye) KEİPA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak, üç yıllık bir görev süresi için yeniden seçmişlerdir.

KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vekili Sn. Roberta Anastase, Asamble tarafından onaylanan 2019 Mali Yılı Taslak Bütçesi’ni sunmuştur. Asamble, 2020 Mali Yılı Taslak Bütçesini ve 2018 Mali Yılı Denetleme Raporunu hazırlayacak olan, Yunanistan, Moldova ve Romanya’dan ulusal delegasyon üyelerinin yer aldığı Taslak Bütçe ve Denetleme Komisyonu’nu oluşturmuştur.

Asamble üyeleri, ilk günkü toplantıda, KEİPA komisyonlarınca güz oturumlarında hazırlanan raporları ve tavsiye kararlarını müzakere edip onaylamıştır: “KEİ Üye Devletlerindeki Küçük Ölçekli İşletmelerin Kalkındırılması ve  Desteklenmesi”, “Sendikaların KEİ Bölgesindeki Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesindeki Rolleri”, “KEİ Bölgesindeki Turizmin Kalkınmasında Mevcut ve Gelecek Beklentileri”. Genel Kurul Oturumunda, “Parlamentoların Bölgesel Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesindeki Rolleri” hususu ana müzakere konusu olarak görüşülmüştür.

KEİPA Başkanı, Ermenistan Cumhuriyeti Milli Meclisi Baskanı Sn. Ara Babloyan, KEİPA Elli İkinci Genel Kurul Oturumu Kapanış Töreninde bir konuşma yapmış ve KEİPA Başkanlığını KEİPA Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Sn. Eldar Guliyev’e devir etmiştir. Sn. Guliyev bir konuşma yapmış ve tüm katılımcıları 2019 yılı Haziran ayında, Bakü’de tertiplenecek olan Elli Üçüncü KEİPA Genel Kurulu’na katılmaya davet etmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
Ekselansları Sn. Archil TALAKVADZE
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
Sn. Violeta İVANOV
(Moldova)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
Sn. Lyudmila BOKOVA
(Rusya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
Sn. Krasimir VELCHEV
(Bulgaristan)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU